Mest voeren

 • Vloeibare mest spreiden of injecteren op akker of weiland
 • Vaste mest spreiden
 • Transport van vloeibare en vaste mest

Zaaien

 • zaaien van maïs

Maaien

Grondbewerking

 • drietanden
 • frezen
 • ploegen
 • rotoreggen
 • scharren

Opraapwagen

 • voordroog

Hakselen

 • maîs
 • voordroog

Dorsen

Pressen en wikkelen

 • hooi en stro (klein, vierkant, rond en rechthoekig)
 • voordroog en wikkelen (rechthoekige, vierkante en ronde)
 • ronde en rechthoekige kunnen gesneden worden
 • transport van veld naar hoeve