Mest voeren
Demeyer mest voeren
Grondbewerking
Demeyer Grondbewerking ploegen, rotoreggen, scharren
Dorsen
Demeyer dorsen
Hakselen gras
Demeyer hakselen gras
Hakselen maïs
Demeyer hakselen maïs
Maaien
Demeyer maaien
Zaaien
Demeyer zaaien
Pressen en wikkelen
Demeyer pressen en wikkelen
Kraanwerk
Demeyer kraanwerk
Containerverhuur
Demeyer Containerverhuur
Allerlei
Demeyer allerlei